கலைஞர் மு.கருணாநிதி

முனைவர் கலைஞர் அவர்களே

முத்தமிழ் அறிந்த
முத்துவேலர் மகனே
முப்பெரும் திராவிடர்களின்
மூன்றாம் தலையே
மூவினரண்டாம் மாதம்
மூன்றாம் நாள்
முகிலில் இருந்து இறங்கிய மழையே
முப்பாலையும் முழுங்கி
முத்தமிழை மனதில் கொண்டு
முதல்வர் நாற்காலியில்
மூன்றாவதாய் அமர்ந்து
மூடநம்பிக்கைகளுக்கு திரைப்படம் மூலம்
முற்றுப்புள்ளி வைத்தாய்
முற்போக்குச் சிந்தனையால்
காகிதத்தை
முத்தமிட்டது உன் பேனா
மூவாயிரம் ஆண்டானாலும் உன் பணி போகுமா வீணா?

இங்கு பலரை
உன்னால் வாசிக்க செய்தாய் !
தமிழை
உன் நாவில் வசிக்கச் செய்தாய் !
தமிழ் நாடென்ற பெயரை அண்ணா தான் சூட்ட
தமையன் தொடங்கியதை தம்பி நீ தொடர்ந்து
தலைநகரத்தின் பெயரை நீயே வைத்தாய்
வயது ஆண் னாலும்
வயதானாலும்
தாய் தமிழுக்கு உண்டோ பால் ஊட்ட ஓர் தாய் ?
அதன் பதிலாக தானே
பால் உடன் வெண்மையான கள்ளைக் கொண்டு
ஆன் உருவில் சொற்களோடு நீயே வந்தாய்
வந்து
எங்களுக்கெல்லாம் இன்பத் தேன் பிளிறும் செந்தமிழை தந்தாய்

முனைவர் கலைஞரே
மு .க. முன் இணை யாரு என இரு கை கூப்ப
மு .க பின் இனி யாரு என இருக்கை கேட்கிறது

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: